ZingTruyen.Me

[Fanfic SooJun][Trans] Bạn trai một ngày

Fanfiction

19839

Hoàn thành

20-04-2020

[Fanfic SooJun][Trans] Bạn trai một ngày

2471 lượt thích / 19839 lượt đọc
TXT Choi Soobin/ TXT Choi Yeonjun Tên gốc: 一日男友 Chủ tịch hội sinh viên, sinh viên khoa Luật Thôi Tú Bân x Đội trưởng đội văn nghệ, trưởng ban vũ đạo, sinh viên khoa Thương mại Thôi Liên Chuẩn; hai bên thầm mến, 100% ngọt ngào. Link gốc: https://caomeizhiyunyun.lofter.com/post/310f6c69_1c77912fc

5 chương mới nhất truyện [Fanfic SooJun][Trans] Bạn trai một ngày